Co dělat, když ryby leží na dně?

Polehávání koi kaprů na dně může být spojeno s různými faktory jako jsou:

 • stres
 • hluk
 • teplota
 • nemoci
 • přerybnění
 • kvalita vody

1. Koi kapři leží na dně kvůli stresu
Koi kapři si lehnou na dno nádrže a vyblednou z důvodu stresu. Stres může pocházet z externích nebo interních zdrojů.

Vnější zdroje stresu
Přechod do jiného jezírka, hlasité zvuky – voda působí jako zesilovač, zvuk se ve vodě pohybuje téměř čtyřikrát rychleji než vzduchem. Filtrace nebo vzduchovadla mohou být pro ryby velmi hlasité, proto se je pokuste instalovat tak, aby vibrace koi kapry nerušily. Pokud máte nějaké domácí mazlíčky, kteří rádi sledují vaše ryby, mohou být také zdrojem stresu. Ryba je velmi nízko v potravním řetězci, takže bude ve vysoké pohotovosti před všemi potenciálními predátory.

Vnitřní zdroje stresu
Ryby jsou citlivé na změny teploty. Vyšší teploty způsobují snížení hladiny kyslíku ve vodě, zatímco příliš nízké teploty způsobí, že ryby jsou malátné. Oba extrémy vedou ke stresu. Změny teploty nesmí probíhat nárazově, ale vždy postupně. Nemocná ryba leží na dně nádrže nebo plave pomalu a neobvyklým způsobem. Pokud má nafouklý vzhled, skvrny, přitažené ploutve nebo problémy s žábrami a dýcháním, musí jít do karantény a být léčena vhodnými přípravky. Koi kapry může přivést do stresu také přerybněné jezírko. Standardním pravidlem pro zajištění správné populace jsou 4kg ryb na 1m3. Zohlednit je třeba také množství rostlin a výkon filtrace.
 
2. Ryby leží na dně ve spánku
Pokud ryba leží na dně v noci, může jít o spánek. Protože nemají oční víčka, může být obtížné zjistit, zda ryba dřímá, ale existuje několik vodítek. Patří mezi ně pomalý pohyb ploutví, zpomalené dýchání (pohyby žaber), položení se mezi kameny nebo rostliny. Spánkový deficit z důvodu rušení nočního klidu může být rovněž zdrojem stresu.

3. Špatná kvalita vody
Přerybnění nebo nefunkční filtrace způsobí, že se ryba zpomalí a nakonec se položí na dno.

Úroveň pH
Výrazná změna úrovně pH je velmi škodlivá pro menší nebo nemocné ryby a může mít za následek smrt. Ryby můžete chránit před potenciálně škodlivými změnami pH pravidelným měřením a průběžnými opatřenímy pro udržení na požadovaných hodnotách kolem neutrálního pH ve výši 6,5-7,5.

Změny pH v jinak stabilizovaném jezírku mohou být způsobeny čištěním jezírka, výměnou vody, přidáním nových ryb nebo aplikací léků a jiných chemických přípravků. Pokud se pH změnilo po některé z těchto událostí, testujte následující dva dny, abyste zjistili, zda se vrátí k normálu. Pokud se pH znovu stabilizuje a koi kapři nevykazují známky stresu (polehávání na dně) problém se sám odstranil a můžete pokračovat v normální frekvenci testování. Pokud ryby stále vykazují známky stresu, budete muset řešit hladiny pH a stabilizace radikálnějším způsobem.  Zvýšení PH může nepříznivě ovlivnit úrovně dalších chemických sloučenin v jezírku, jako je například amoniak NH4.

Úroveň amoniaku NH4
Standardní přijatelná úroveň amoniaku v jezírku je menší než 1 ppm (část na milion). Pokud jsou úrovně vyšší, ryby mohou trpět otravou amoniakem. Otrava amoniakem je častým problémem a obvykle nastává při rozjezdu nového jezírka, při přidávání příliš velkého množství nových ryb, při selhání filtru nebo vyhubením bakterií při léčbě nemocí. Kromě toho, že ryby leží na dně nádrže, můžete vidět červené pruhy po těle, netečné chování a sníženou chuť k jídlu.

Pokud jsou hladiny amoniaku nad 1 ppm, je nutný okamžitý zásah:

 • zastavte krmení
 • snižte pH pod 7,0
 • vyměňte 50% vody

Úroveň dusitanů NO2
Hned druhé po amoniaku na seznamu smrtelných látek jsou dusitany. Podobně jako amoniak jsou zvýšené dusitany způsobeny nadměrným krmením a biologickým přetížením vody v jezírku. Některé ryby trpící účinky zvýšených dusitanů nemusí vykazovat žádné příznaky, ostatní otrávené ryby se mohou vznášet blízko výtoku z filtrace, lapat po dechu blízko povrchu, velmi rychle dýchat, být malátné, ležet na dně nádrže a projevovat extrémní stres – tělo může být stočeno nahoru do polohy „C“. K otravě dochází tím, že dusitany neumožňují rybám správně metabolizovat kyslík v krvi. Odolnost ryb vůči chorobám se sníží, což je učiní zranitelnými vůči bakteriálním infekcím a hnilobě ploutví. Doporučená hladina dusitanů 0-0,2 mg/l.

Pokud je hladina dusitanů zvýšená, existuje několik možností, jak ji bezpečně snížit:

 • vyměňte 50% vody
 • přidejte sůl 1-3kg/1m3
 • zvyšte vzduchování
 • zastavte krmení

Úroveň dusičnanů NO3
Dusičnany mohou být škodlivé, pokud hladina stoupne nad 20ml/1l. K nárůstu dusičnanů dochází obvykle v zavedených nádržích v důsledku nesprávného čištění, nadměrného krmení nebo přidávání nových ryb. Důležité je, že rychlé poklesy dusičnanů jsou smrtelné. Pokud je vzestup pozvolný, ryby vykazují varovné příznaky, jako jsou zrychlené dýchání, malátnost, bizarní vzory plavání a položení se na dno nádrže. Pokud dojde k náhlému nárůstu nebo poklesu, ryby zemřou bez varování za pouhých 24 hodin. V případě, že je úroveň dusičnanů vysoká, musíte ji snižovat pomalu, protože náhlý pokles je pro ryby nebezpečný.

Vysoké dusičnany je nutné snižovat postupně:

 • vícenásobná výměna vody, pouze 5% denně
 • filtrační médium, které odstraňuje dusičnany (Zeolit)
 • zvýšení vzduchování
 • snížení krmení

Co dělat, pokud ryby leží na dně nádrže?
1. Pokud ryba leží na boku, může to být ze stresu. Odstraňte všechny případné stresory a zkontrolujte parametry vody. Pokud se ryba snaží neúspěšně manévrovat vzpřímeně, může mít onemocnění močového měchýře.
2. Jak dlouho už ryby leží na dně? Pokud byla ryba ve stejné poloze delší dobu (den nebo déle), může být nemocná. Zkontrolujte parametry vody. Pokud jsou v pořádku, přesuňte rybu do karanténní nádrže a medikujte podle dalších příznaků.
3. Pozorujete další příznaky? Pokud ryba lapá po dechu, má vybledlou barvu nebo vykazuje na těle skvrny nebo pruhy, otestujte vodu. Malé bílé skvrny na rybách svědčí o parazitech, zvažte přeléčení nádrže.
4. Vyplouvá ryba na povrch při krmení? Může být malátná kvůli kvalitě vody.

Co dělat, když leží koi kapr na dně jezírka?
Pokud ostatní ryby nevykazují stejné příznaky, odstraňte postiženého jedince. Udržujte ho karanténě a léčete případné onemocnění. Pokud všechny ostatní ryby v jezírku vykazují stejné příznaky, je třeba otestovat vodu a ošetřit celou nádrž.

Napsat komentář